EURUSD – форуърдни точки

Дата на публикуване: 8 юли, 2016

Форуърдните точки са идеален индикатор за фундамента на валутните двойки. Повишаване на форуърдните точки означава, че фундаментът е в полза на котираната (втората) валута.

Новини


Форекс за начинаещи

Форекс

Какво е ФОРЕКС?

Форекс (FX) е често използвано съкращение за „валутен пазар” и обикновено се свързва с търговията на валутния пазар от страна на инвеститори и спекуланти. FX пазарът е децентрализиран, което означава, че търговията на него може да се осъществява от всяка точка по света, при наличие на определени условия (компютър, интернет, пари и достъп до платформа за търговия).

Бинарни опции

Бинарни опции

Думата „бинарен” означава „имащ две части”. Бинарната опция (BO) е вид опционен договор, в който възвръщаемостта ще зависи изцяло от изхода от прогнозата – да/не. Тази прогноза по принцип се свързва с предвиждане дали цената на определен базов за бинарната опция актив ще се покачи над или ще падне под определена цена. За разлика от други видове опции, бинарната не дава право на притежателя и да закупи базовия актив, за който се отнася. BO имат различен начин на изплащане, разходи и рискове, както и напълно различна ликвидна структура и инвестиционен процес.

Финансови пазари

Финансови пазари

Финансови пазари. Структура и организация Има два основни модела, по които са организирани и функционират финансовите пазари – дилърски и брокерски. Финансови пазари – Дилъри При първия модел, един дилър осигурява ликвидност за останалите пазарни участници. Всеки от тях осъществява своите сделки само с дилъра, а не с останалите пазарни участници. Дилърът постоянно предлага двустранни котировки, на които могат да бъдат осъществявани сделките.